Zamówienia

Złożenie Zmówienie, zawarcie Umowy Sprzedaży

  1. Zamówienia w Sklepie internetowym REDBUTIK można dokonywać poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na jego stronie internetowej.
  2. Podczas składania Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
  3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą.